VISIE

In onze praktijk staat de patiënt centraal. We bieden planmatige, taakgerichte logopedische begeleiding op maat van de patiënt en gebaseerd op recente ontwikkelingen en inzichten in ons vakgebied.
Kenmerkend voor onze praktijk is een deskundige en positieve aanpak met zorgvuldige aandacht voor het sociaal emotioneel welbevinden van de patiënt wat de kans op een succesvolle therapie aanzienlijk verhoogt.

We vinden het belangrijk dat ons team bestaat uit spontane mensen die oprechte interesse tonen in de leefwereld van de patiënten. Zodoende zal de patiënt zich snel ‘thuis’ voelen en krijgen we tevens een bredere kijk op de problematiek.

Therapeut en patiënt hebben een gelijkwaardige inbreng: de begeleider door bij het overbrengen van inzichten en vaardigheden zoveel mogelijk gebruik te maken van positieve bekrachtiging; de patiënt door een positieve attitude om progressie te maken.

Een laagdrempelige aanspreekbaarheid en een open communicatie met alle betrokken partijen staat voorop.