PRAKTISCH

Wanneer een patiënt aangemeld wordt starten we met een intake gesprek. We brengen de problemen in kaart en plannen aansluitend een onderzoek. Daarop volgend wordt in een adviesgesprek, indien nodig, een begeleidingsvoorstel geformuleerd.
Aan de hand van het onderzoeksverslag, kan op voorschrift van een arts (huisarts of specialist) een aanvraag tot terugbetaling ingediend worden bij de mutualiteit.

De aard van de problemen bepaalt de frequentie van de begeleiding. Meestal is dit een half uur of een uur individuele begeleiding per week.

*honoraria:
Bilan: € 33,16 per half uur (max 5x)
Behandeling: € 28,33 per half uur

Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV (ongeveer 75%) of via aanvullende verzekering van uw ziekenfonds (ongeveer 50%), wisselend per ziekenfonds.

U verkrijgt bij onze medewerkers de nodige informatie in verband met voorschrijvende artsen en aanvraagformulieren.

Geldig vanaf 01.01.2021