THERAPIE

We bieden logopedische begeleiding aan voor kinderen en volwassenen die problemen ondervinden met:

  • articulatie / verbale dyspraxie
  • slikproblemen
  • stem: heesheid, stembandknobbels, stemmisbruik,…
  • taalontwikkeling: vertraagde spraak- en taalontwikkeling, dysfasie,….
  • problemen rond schoolse vaardigheden
  • dyslexie / dysorthografie / dyscalculie
  • gehoortraining / auditieve vaardigheden
  • afasie / dysarthrie
  • schisis